• ШИНЭ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

    Цаг үеийн шинэ мэдээ мэдээлэл
  • БАТАЛГААТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГАА

    Бидний үйлчилгээнд та итгэж болно
  • ДАТА ЛОГГЕР, HOBO BRAND

    АНУ-н Onset Computer Corporation компанийн дата логгер, мониторингийн багажууд
ШИНЭ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
Цаг үеийн шинэ мэдээ мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй
БАТАЛГААТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГАА
Бидний үйлчилгээнд та итгэж болно
Дэлгэрэнгүй
ДАТА ЛОГГЕР, HOBO BRAND
АНУ-н Onset Computer Corporation компанийн дата логгер, мониторингийн багажууд
Дэлгэрэнгүй

Манай үйлчилгээ

БИДНИЙ ТУХАЙ:

Манай компани цэвдэг судлал, термосифон хөргөгч хоолой, гүний худаг гаргах, геофизикийн хайгуул, гидрогеологийн болон геотехникийн судалгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, АНУ-н Onset компанийн дата логгер, хяналт мониторингийн бүтээгдэхүүнүүдийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютерээр ажиллаж байна.

Бид цэвдэгтэй бүс нутагт баригдсан авто зам, инженерийн хийцлэлтэй барилга байгууламжид цэвдгийн гэсэлтийн улмаас хотойлт суулт, хагарал цуурал өгч эвдрэх, насжилт богиносох үйл явцыг тогтоон барих технелоги болох термосифон хоолойг суурилуулж амжилттай ажиллаж байна.

Мэдээ мэдээлэл

Цаг уурын станц Ховд аймаг Мянгад сум
2024-04-15

Цаг уурын станц Ховд аймаг Мянгад сум

Усан гадаргаас явагдах ууршилтыг хэмжих төхөөрөмж суурилуулав.
Цэвдэг хөрстэй газар барилга барих технелоги
2024-03-11

Цэвдэг хөрстэй газар барилга барих технелоги

Барилга байгууламжууд нь 1-5 жилийн дотор хэв гажилтанд орж байна.
Цэвдэг хөрстэй газар авто зам тавих технелоги

Цэвдэг хөрстэй газар авто зам тавих технелоги

Хилийн боомтуудтай холбогдох АН-4 буюу Баруун босоо тэнхлэгийн 745 км замын хэсэг юм.
Цэвдгийн тархалтаар тэргүүлэгч улсууд

Цэвдгийн тархалтаар тэргүүлэгч улсууд

2016 онд цэвдгийн шинэ зураг гаргасан
Дэлгэрэнгүй

Сургалт

ХАРИЛЦАГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ

БИДНИЙ ХАМТРАГЧИД