Мэдээ мэдээлэл

Цаг уурын станц Ховд аймаг Мянгад сум

Усан гадаргаас явагдах ууршилтыг хэмжих төхөөрөмж суурилуулав.
Дэлгэрэнгүй

Цэвдэг хөрстэй газар барилга барих технелоги

Барилга байгууламжууд нь 1-5 жилийн дотор хэв гажилтанд орж байна.
Дэлгэрэнгүй

Цэвдэг хөрстэй газар авто зам тавих технелоги

Хилийн боомтуудтай холбогдох АН-4 буюу Баруун босоо тэнхлэгийн 745 км замын хэсэг юм.
Дэлгэрэнгүй