Мэдээ мэдээлэл

Цаг уурын станц Ховд аймаг Мянгад сум

Усан гадаргаас явагдах ууршилтыг хэмжих төхөөрөмж суурилуулав.
Дэлгэрэнгүй

Цэвдэг хөрстэй газар барилга барих технелоги

Барилга байгууламжууд нь 1-5 жилийн дотор хэв гажилтанд орж байна.
Дэлгэрэнгүй

Цэвдэг хөрстэй газар авто зам тавих технелоги

Хилийн боомтуудтай холбогдох АН-4 буюу Баруун босоо тэнхлэгийн 745 км замын хэсэг юм.
Дэлгэрэнгүй

Цэвдэггүй бол ус, ургамалгүй болно

Газрын гүнд өөртөө янз бүрийн хэмжээтэй чийг, мөс агуулан оршдог
Дэлгэрэнгүй

Цэвдэгтэй авто зам

1424 км нь цэвдэгт бүс нутгийг дайран өнгөрдөг
Дэлгэрэнгүй

Монгол орны цэвдгийн зураг

2014-2015 онуудад Монгол орны цэвдгийн тархалтын судалгааг дахин хийсэн
Дэлгэрэнгүй

Цэвдэг гэж юу вэ?

Цэвдгийн тухай таны мэдлэгт
Дэлгэрэнгүй