Цэвдэг хөрстэй газар авто зам тавих шийдэл

Цэвдэг хөрстэй газар авто зам тавих шийдэл

Цэвдэг хөрстэй газар авто зам тавих шийдэл

Монгол Улсын баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам БНХАУ-тай хил залгаа байрлах Ярантын хилийн боомтоос ОХУ-тай хиллэдэг Улаанбайшинтын хилийн боомт хүртэл 745.8 км урттай бөгөөд энэхүү корридор нь Монгол Улсын баруун бүс Ховд, Баян-Өлгий аймгаар дайран БНХАУ-ын Шинжаань бүс нутаг, ОХУ-ын Сибирийн бүстэй холбох  Азийн авто замын АН-4, CAREC-ийн корридор 4“а” чиглэлийн нэг хэсэг юм. Баруун бүсийн босоо тэнхэлгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын төслийн Багц CW1-3 болох Хашаатын даваа - Толбо сум чиглэлийн 60км авто замын хэсэг болох Бураатын даваа орчимд цэвдгээс үүдэлтэй хотойлт суулт өгч эвдрэл үүссэн байв. Энэхүү авто замын хэсэгт 2021 он цэвдгийн судалгааг хийж Монгол улсад анх удаа термосифон хөлдөөгч хоолойг суулгаж өглөө.

Хамтран ажилласан:

  • Баруун бүсийн босоо тэнхэлгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын төслийн ерөнхий зохицуулагч Б.Баян-Амгалан
  • ЗТХЯ
  • Зам тээврийн хөгжлийн төв
  • Тайлбар
  • Сэтгэгдэл
Энэхүү авто замын хэсэгт 2021 он цэвдгийн судалгааг хийж Монгол улсад анх удаа термосифон хөлдөөгч хоолойг суулгаж өглөө.