Цаг уур, байгаль орчны мониторингийн судалгаа

Цаг уур, байгаль орчны мониторингийн судалгаа

Цаг уур, байгаль орчны мониторингийн судалгаа

Монголын зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төвийн хамт олонтой хамтран Хэнтий аймгийн нутагт орших Хурх - Хүйтний хөндийд 2 км-ийн давтамжтай торлосон 70 цэгийг сонгож аваад АНУ-н Onset компаний data logger-р хөрсний температурыг хэмжих мониторингийн судалгаа хийж байна. Жил болгон энэ судалгааг хийж байгаа бөгөөд хэмжилтүүдээс харахад мал бэлчсэн талбайн хөрсний температур мал бэлчээгүй хашсан хэсгээс тогтмол 5-6 хэмээр дулаан байгааг харж болно. Хурхын голын хөндий бол хүлэрт намаг, цэвдэг бүхий ус намгархаг газар юм. Мөн энд Onset компаний цаг уурын станц, усны түвшин хэмжигч дата логгеруудыг суурилуулж олон төрлийн дата мэдээлэл цуглуулж байна.

  • Тайлбар
  • Сэтгэгдэл
АНУ-н Onset брэндийн data logger