Бидний тухай

Бидний тухай

Манай компани нь:

  • Цэвдэг судлал
  • Термосифон хөлдөөгч хоолой
  • Гүний худгийн болон судалгааны өрөмдлөг
  • Геофизикийн хайгуул
  • Гидрогеологийн судалгаа
  • Геотехникийн судалгааг

мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, АНУ-н Onset компанийн дата логгер, хяналт мониторингийн бүтээгдэхүүнүүдийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютерээр ажиллаж байна.

Бид цэвдэгтэй бүс нутагт баригдсан авто зам, инженерийн хийцлэлтэй барилга байгууламжид цэвдгийн гэсэлтийн улмаас хотойлт суулт, хагарал цуурал өгч эвдрэх, насжилт богиносох үйл явцыг тогтоон барих технелоги болох термосифон хоолойг суурилуулж амжилттай ажиллаж байна.

ХИЙСЭН АЖЛУУД