HOBO U30 USB цаг агаарын станц

HOBO U30 USB цаг агаарын станц

649 $

15 сувгийн эрчим хүчний хяналт, цаг уурын станцын мэдээлэл бүртгэгч

Гадна орчныг хянах зориулалттай бат бөх цаг уурын станц. Байгаль орчны мэдээллийг цуглуулах 15 хүртэлх сувагтай, тодорхой хэрэгцээнд хялбархан тохируулах боломжтой.

Гадаад мэдрэгчийг тусад нь зарна. HOBOware программ хангамж болон холбооны төхөөрөмж шаардлагатай.

Загвар: U30-NRC (Onset сайт руу очих)

Гадна орчныг хянах зориулалттай бат бөх цаг уурын станц. Хүрээлэн буй орчны мэдээллийг цуглуулж HOBOware программ хангамжид байршуулж дүн шинжилгээ хийх 15 хүртэлх сувагтай. Тодорхой хэрэгцээнд хялбархан тохируулах боломжтой. Өргөтгөсөн функцүүдэд HOBOware Pro программ хангамжийг санал болгож байна. Энэ станц нь U30-NRC-000-10-S100-000 болон U30-NRC-VIA-10-S100-000 гэсэн хоёр загвартай бөгөөд энэ нь хоёр аналог оролттой.

Үнийн санал