Цэвдэгтэй газар авто замын тавих шийдэл Термосифон хоолой

Цэвдэгтэй газар авто замын тавих шийдэл Термосифон хоолой

Цэвдэгтэй газар авто замын тавих шийдэл Термосифон хоолой

Баруун бүсийн босоо тэнхэлгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын төслийн хүрээнд Багц CW1-4 болох Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км авто замын хэсэг цэвдэгтэй бүсэд 2022 оны 5-6 сард цэвдгийн судалгаа хийж, 2022 оны 9-12 сарын хооронд замын далангийн 3 хэсэгт хөргөгч хоолой термосифоныг суулгаж өгөв.

Энэхүү замын хэсэгт термосифон хоолой маань өвлийн улиралд цэвдэг хөрсийг -20ºС хүртэл хөргөж байсан. Намар 8 сарын сүүлээр авсан мэдээгээр цэвдэг хөрсний температур хасах градустай байсан нь бидний технелоги маш сайн ажиллаж байгааг илтгэж байна.

  • Тайлбар
  • Сэтгэгдэл
2022 оны 9-12 сарын хооронд хөлдөөгч хоолой термосифоныг суулгаж өгөв.